Poptávkový formulář

Reference

Pod Petrovem B

Novostavba bytového domu s celkem 56 bytovými jednotkami, 1 nebytovou jednotkou a vnitřními garážovými stáními. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolické, svislé nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické a cihelné. Záložení objektů je provedeno kombinací pilot, mikropilot a ocelových zápor. Bylo provedeno podchycení stávajicích základů sousedních objektů pomocí tryskové injektáže a záporové pažení stavební jámy. Dům má dvě podzemní a pět nadzemní podlaží. V domě jsou umístěny dva výtahy. Na objektu je částečně zelená (o ploše více než 300 m2) a částečně plochá střecha se štěrkovým násypem (o ploše více než 320 m2). Užívání domu je řešeno jako bezbariérové. Budova má kontaktní zateplovací systém ETICS v kvalitativní třídě A dle technických pravidel TP CZB 05-2007 a byly použity předsazené kotevní profily pro montáž výrobků v obvodových stěnách do ETICS. Kompletní rozvody vody, kanalizace, elektro, topení, VZT. Zdrojem tepla domu je výměníková stanice, která je napojena na novou přípojku parovodu, která též zajišťuje ohřev TUV. Novostavba splňuje podmínky průkazu energetické náročnosti budovy v hodnotě ,,B". Součástí dodávky bylo kompletní provedení infrastruktury - splašková deštová kanalizace, parkoviště, příjezdová komunikace.
  • Rok:

    2017
  • Adresa:

    Brno, ul. Kopečná / ul. Jircháře
9ffc286f13f105bb23d587b7b2580c00 454f9f14fb2f07a21430f8b4369939b5 673c24ac13db63036742d7e37c7e6b68 acb1a3520f56fb6dd0b738550bc95759

Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dále podporujeme