Poptávkový formulář

Reference

DPS Křídlovická

novostavba bytového domu - objekt se čtyřmi nadzemními podlažími zastřešený plochou střechou. V domě byly vybudovány administrativní a sociální prostory pečovatelské služby, místnost technického zázemí, hromadná garáž s 9 parkovacími stáními a dále celkem 18 bytů z toho 2 byty zvláštního určení. Stavba je založena na vrtaných pilotách, základových pasech a desce. Nosné a svislé konstrukce jsou železobetonové, obvodové konstrukce jsou zděné s kontaktním zateplovacím systémem. Byly vybudovány speciální protipovodňové zábrany, odtok deštových vod do kanalizační stoky je redukován pomocí retenční nádrže. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím sytémem, kompletní rozvody vody, kanalizace, elektro, topení, VZT.
  • Rok:

    2015
  • Adresa:

    Brno, ulice Křídlovická 13
DSC_0124 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137


Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dotační projekty EU

EU flag

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Whistleblowing

Whistleblowing

Dále podporujeme