Poptávkový formulář

Reference

Česká 6

Objekt je zapsán na seznamu kulturních památek. Generální dodávka stavby - kompletní rekonstrukce multifunkčního objektu - bydlení, kanceláře a obchodní prostory. Výstavba 32 bytových jednotek, výstavba 28 vnitřních podzemních parkovacích stání v zakladačích a 2 parkovací stání pro invalidy. Statické zajišténí stavební jámy, provedení zelené střechy, zpracování stratigrafického průzkumu fasád, oprava historické fasády, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě A, nástavba o půdorysném rozměru nad 600 m2, kompletní oprava a rekonstrukce střechy. Provedení restauátorského průzkumu a na základě něho provedení restaurování stávajicích historických prvků - např. vstupní portál a zábradlí balkonu fasády, kamenné schodiště, socha sv. Anny. Repase a sanace stávajicích stavebních částí, úprava svislých a vodorovných konstrukcí, repase a repliky otvorových prvků a repase a repliky zámečnických prvků, statické zajištění objektu, kompletní sanace objektu, provedení tlakové injektáže, přeložky venkovních sítí, dodávka a montáž samonosné výtahové šachty ocellové konstrukce o výšce 23 m, dodávka a montáž strukturálního zasklení o ploše více než 100 m2, dodávka a montáž vodotěsné betonové vany. Provedení nových rozvodů ZTI, VZT, zařízení pro odvod tepla a kouře, provedení stabilního hasicího zařízení, provedení oprav stávajicích elektroinstalací a nových rozvodů elektroinstalací, zařízení a rozvodů pro ohřev TUV a vytápění. Provedení vestavby v půdním prostoru (stavení vodorovné a svislé, nosné a nenosné konstrukce, úprava krovu, nový střešní plášť, výplně stavebních otvorů, technické zařízení budovy - ZTI, elektro, vytápění, VZT). Umístění krakorcovitě předsazeného celoproskleného výkladce s integrovanými vstupními dveřmi do jednotlivých funkčních jednotek.
  • Rok:

    2014
  • Adresa:

    Brno, ul. Česká 6
DSC_0523 DSC_0526 DSC_0527

Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dále podporujeme