Poptávkový formulář

Aktuálně

25. 7. 2019

Evropský sociální fond

Společnost KOMFORT,a.s. využívá Operační program Zaměstnanost, financovaného v rámci Evropského sociálního fondu. Jedná se o projekt "Zavedení age managementu ve společnosti KOMFORT,a.s. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců" s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009609, realizovaného prostřednictvím výzvy č. 03_17_079. Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dotační projekty EU

EU flag

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Whistleblowing

Whistleblowing

Dále podporujeme