Poptávkový formulář

Dotační projekty EU

Operační program Zaměstnanost plus

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro zaměstnance firmy KOMFORT, registrační číslo CZ.03.01.03/00/23_047/0002972.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Zaměstnanci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních a účetních dovedností. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odbornosti a následné rozšíření zodpovědností a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 59 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 15 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

 Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dotační projekty EU

EU flag

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Whistleblowing

Whistleblowing

Dále podporujeme