Historie firmy

Společnost KOMFORT, a.s. navazuje na úspěšnou a dlouhodobou existenci jihomoravského a brněnského stavebnictví, z jejichž tradic vznikla v roce 1991 v privatizačním procesu jako KOMFORT, spol. s r.o.

Společnost KOMFORT, spol. s r.o. se transformovala k 1. květnu 1998 na akciovou společnost, čímž posílila své postavení na trhu a zejména zvýšila důvěryhodnost a záruky vůči veškerým svým obchodním partnerům. Ihned při svém vzniku společnost KOMFORT, spol. s r.o. začala připravovat vlastní investice přípravou výstavby od vytipování pozemků, jejich nákup, provedení veškerého stavebního řízení, realizaci stavby a posléze jejich prodej. Takto realizovala první domy s byty do osobního vlastnictví v městě Brně, výstavbu vlastního sídla společnosti nejdříve na ulici Nové Sady 30 a posléze v polyfunkčním domě, na ulici Křenová, který je jedním z největších developerských projektů společnosti.

Velmi výraznou lokalitou, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1999, je soubor cca 65 rodinných domů Soběšice - Rygle, který prokázal reálnost záměru společnosti a dnes je po kompletním dokončení důkazem a referencí profesionality a kvality týmu společnosti, který se na této výstavbě podílel.

Poté následovala výstavba a developerské zabezpečení dalších velkých celků, zejména výstavba obytného souboru „Za Kněžským hájkem“ v lokalitě Žebětín, který byl ukončen v roce 2006. Tato lokalita nemá v městě Brně svým rozsahem obdoby, a ve spolupráci s městem Brnem, které je s pomocí státních dotací partnerem této výstavby, je její reálnost a atraktivita značně vysoká. Důkazem úspěšnosti tohoto záměru je bezkolizní postupný průběh výstavby cca 365 bytových jednotek v bytových a rodinných domech.

Jedním z projektů, který je svým rozsahem ojedinělý, je realizace integrovaného domu na Pálavském náměstí v Brně - Vinohradech. Zde vystupuje společnost KOMFORT, a.s. s kompletním zabezpečením výstavby developerským způsobem včetně vlastní stavební realizace.

V současnosti je po realizaci bytového domu Pod Petrovem, který byl v centrální části města dokončen v roce 2011, největším  investičním a dodavatelským projektem současnosti projekt Bytového domu Vídeňská, jehož etapovitá realizace nyní probíhá.

Novinkou posledních let v developerské výstavbě  jako reakce na zhoršení bytového trhu, je sdružování s jinými renomovanými developery. Takto se realizuje např. BD Řehořova, rezidence Sochorova a další projekty.

Příprava těchto projektů pokračuje v neztenčené míře dodnes a tvoří nemalou součást činnosti společnosti. Další lokality společnost postupně připravuje v rámci jednotlivých stupňů stavebního řízení a výkupů pozemků a po dokončení přípravy jsou postupně nabízeny v dalších odkazech této prezentace.

Od roku 1998 dodnes se společnost KOMFORT, a.s. také úspěšně podílí ve větší míře na revitalizaci a regeneraci panelových domů v městě Brně, zejména v městské části Brno – Židenice, Brno - Sever, Kohoutovice, Bystrc a městě Kuřim včetně jejich nadstaveb. Zejména dokončená regenerace a nadstavba panelových bytových domů s řadou nových a netradičních řešení na ulici Vaculíkova, Brechtova, Heleny Malířové a regenerace na ulici Blažkova, Brně - Lesné jsou největšími stavbami tohoto druhu v České Republice. Výstavba střešních nástaveb a regenerace panelových domů jsou realizovány včetně příslušné projektové dokumentace a zabezpečení veškerých úkonů, požadovaných jednotlivými investory stavebních prací.

Mimo tuto výstavbu realizovala a realizuje společnost mnoho staveb pozemního stavitelství jako např. penziony, rekreační střediska, školy, požární zbrojnice, sportovní areály, tělocvičny apod. pro nejrůznější investory. Nesmazatelnou stopu ponechávají tyto realizace zejména v městě Brně, a jejich výčet by byl velmi dlouhý.Většina z nich je součástí této prezentace.

Škála těchto staveb je velmi rozmanitá, za zmínku stojí také rekonstrukce historických objektů, jejíž nejvýznamnější realizací je generální oprava a rekonstrukce strojírny a administrativní budovy – Vaňkovka, ul. Zvonařka, Brno – Trnitá.

Novinkou jsou také ekologické stavby, zejména dekontaminace území, které společnost provádí v posledních letech. Nejmladším odvětvím, které se u společnosti KOMFORT, a.s. stabilizovalo v posledních letech, je kompletní zabezpečování výstavby inženýrských sítí.

Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že společnost KOMFORT, a.s. v průběhu své existence prokázala profesionální a podnikatelskou úroveň a schopnost nabídnout veškerým svým zákazníkům v nejrůznějších oblastech stavebnictví a investorské činnosti komplexní služby včetně záruk za veškeré své závazky. Důkazem toho je množství staveb, které po realizaci jak dodavatelským, tak developerským způsobem slouží svým uživatelům a prokazují úspěšnou cestu společnosti nelehkým obdobím celých  22- ti let historie naší společnosti.

Ing. Pavel Krejčí
obchodní ředitel

Aktuálně

Certifikovaná kvalita

  • 3

    Společnost KOMFORT, a.s. je držitelem certifikátů ISO 14001, ISO 9001, ISO 18001 a řady ocenění za realizované stavby. KOMFORT, a.s. je také členem RHK Brno.

Stavební firma roku

  • Jsme stavební firma s dlouholetou zkušeností a kvalitními referencemi po celé ČR. Získali jsme mnoho ocenění z nichž třikrát jsme se stali Společností roku TOP Brno.